VERKKOKAUPAN YLEISET EHDOT

 

YLEISTÄ

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä alla ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Luovan elämän opisto Oy:n verkkosivustoilla www.luovanelamanopisto.fi (jäljempänä ”verkkosivusto”). Henkilötietojen käsittelyyn verkkosivustollamme sovelletaan tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla osoitteessa: . Verkkokaupan kautta ostettaviin verkkovalmennuspalveluihin ja äänitteisiin sovelletaan näiden Yleisten ehtojen lisäksi verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja, jotka löytyvät sivulta: .

 1. Luovan elämän opisto Oy ei ole vastuussa, jos verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat loppuunmyytyjä.
 2. Luovan elämän opisto Oy ei myöskään ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä mahdollisista kuva- tai painovirheistä tai hintatiedoissa esiintyvistä virheistä.
 3. Verkkosivustolla esitetyt kuvat on tarkoitettu ainoastaan viitteellisiksi ja parantamaan asiakkaan ostokokemusta sivustolla.
 4. Luovan elämän opisto Oy voi tarjota, välittää tai markkinoida myös kolmansien palveluntarjoajien tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään tai markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Luovan elämän opisto Oy ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu kolmannen palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä, kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä tai palvelun saatavuudesta. Luovan elämän opisto Oy ei muutoinkaan vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta todeta.
 5. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella kolmannen palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Ks. myös Sivuston käyttö- ja sopimusehdot  alla sekä tietosiojakäytännöt: sekä kolmansien osapuolten Checkout:n, Bamboran ja Traindan ehdot.

 1. Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Luovan elämän opisto Oy:n ja kolmansien osapuolten omaisuutta. Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksin: Sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman Luovan elämän opisto Oy:n kirjallista suostumusta on kielletty.
 2. Asiakkaan tulee hyväksyä nämä Verkkokaupan yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. 

Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojakäytännön, jossa selitetään, kuinka asiakkaan henkilötietoja käsitellään palvelussa.

Käyttäjän ja Luovan elämän opisto Oy:n sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen Luovan elämän opiston verkkokaupassa ja Luovan elämän opisto on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä tälle sähköpostitse tilausvahvistuksen.

HINNAT JA MAKSUTAVAT

Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tuotetta ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tuotteen tai palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä maksutavasta aiheutuvia kustannuksia. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä.

Luovan elämän opisto Oy pidättää oikeuden hinnastossa tapahtuviin muutoksiin.

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä Luovan elämän opisto Oy:n maksutapoja. Verkkokaupassa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu, lompakot sekä lasku- ja osamaksutavat.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana toimii PayTrail ja ePassi, joka toimivat maksupalveluntarjoajina yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Jousto-laskun ja -osamaksun palvelukuvauksen löydät täältä: https://www.jousto.com/kuluttajalle ja palvelun Jousto-laskun ja -osamaksun ehtoihin voit tutustua täältä: https://www.jousto.com/lainaehdot

Laskutuksen ja osamaksun yhteydessä Luovan elämän opisto Oy:n kumppanit voivat veloittaa lisäkustannuksia asiakkaalta sekä hankkia asiakkaan luottotiedot kolmansilta osapuolilta.

TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

Digitaaliset tuotteet toimitetaan välittömästi tai mahdollisimman nopeasti ostotapahtuman jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähetettävällä viestillä, joka sisältää aktivointilinkin tuotteeseen. Tuote on aktivoitava viimeistään 6 kuukauden kuluessa ostohetkestä. Tuotteet ovat käytettävissä tuotekuvauksessa ilmoitetun ajan tuotteen aktivoinnista alkaen. Tuote katsotaan avatuksi ja käyttöönotetuksi kun asiakas aktivoi tuotteen.Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Luovan elämän opistolla kunnes tuote on kokonaan maksettu.  Tämän jälkeen asiakkaalla on tuotteeseen käyttöoikeus tuotekuvauksessa määritellyn ajan. Sisällön ja materiaalin omistaa kuitenkin edelleen Luovan elämän opisto Oy ja mahdollinen yhteistyökumppani.

PERUUTTAMISOIKEUS

Digitaalisia palveluita koskeva peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, kuten esimerkiksi verkkokaupassa myytävien verkkovalmennusten ja äänitteiden, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaalla ei ole kuitenkaan kaupan peruutusoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi kun asiakas aktivoi tuotteen käyttöönsä sähköpostiin saamansa sähköpostissa esitetyn aktivointilinkin kautta.

Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen voidaan katsoa alkaneen silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä ja kirjautuu palveluun käyttäjätunnuksellaan. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa info@luovanelamanopisto.fi.Ilmoitamme vastaanottamistamme palautuksista ja suorittamistamme hyvityksistä asiakkaalle aina sähköpostitse. Maksunpalautus tehdään aina sille maksutavalle, jolla asiakas on alkuperäisesti maksanut tilauksen. Luovan elämän opisto ei hyvitä mahdollisesti asiakkaan valitseman maksutavan vuoksi kertyneitä korkoja tai muita mahdollisia lisämaksuja.

LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU

Jos tilaamasi tuote on viallinen vastaanottaessasi sen, tuotetta koskee kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tuotteen katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen vastaanottaessasi sen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Asiakas voi ilmoittaa virheestä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@luovanelamanopisto.fi.

Tuotteen virhe voidaan asiakkaan valinnan mukaan korjata tai digitaalisesti toimitettu tuote voidaan toimittaa muulla mahdollisella tavalla asiakkaalle.  Luovan elämän opisto pidättää oikeuden kieltäytyä korjauksesta, tuotteen vaihtamisesta tai muulla tavalla toimittamisesta, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin toimenpiteisiin nähden. Mikäli virhettä ei ole mahdollista korjata ja se on olennainen, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Luovan elämän opisto Oy ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, se ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Luovan elämän opisto Oy;n ja asiakkaan väliset Verkkokauppaa tai näitä Yleisiä ehtoja koskevat mahdolliset riita-asiat käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla asiasta yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

 YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

Luovan elämän opisto Oy pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset verkkokaupan ehdot.Nämä

Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 21.2.2022.

Sivustojen käyttö- ja sopimusehdot

 

Voimassa 16.06.2020 alkaen.

 

Sivuston luovanelamanopisto.fi  sekä Luovan elämän opisto Facebook- ja Instagram-tilit ja sivustot (myöhemmin sivustot, kurssialustat, yritys) on tarkoitettu hyvinvoinnista, itsensä kehittämisestä ja oppimisesta kiinnostuneille.

 

Jotta sivustojen käyttö olisi mahdollisimman mukavaa, toivomme, että luet nämä käyttöehdot huolellisesti läpi. Siten varmistamme, että pystymme palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja sinä saat sivustojen sisällöistä parhaan mahdollisen kokemuksen.

 

Käyttämällä sivustoja, lataamalla sivustoilta mahdollista maksutonta materiaalia, ostamalla äänitteitä, verkkokursseja, e-kirjoja (tuotteet, palvelut, materiaalit) hyväksyt automaattisesti nämä käyttöehdot, tietosuojaehdot sekä verkkokaupan ehdot, joihin löydät linkit sivustojen alalaidasta.

 

Mikäli et voi hyväksyä näitä ehtoja, sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Tämän sopimuksen hyväksyvät luovanelamanopisto.fi, sivustolle kurssisisältöä tuottava Luovan elämän opisto Oy (jatkossa yritys, me) ja palvelujen, tuotteiden ja materiaalien käyttäjä (jatkossa sinä, käyttäjä, asiakas).

 

 

 

 1. Immateriaalioikeudet 

Kaikki sivustoillamme ja palveluissamme julkaistava aineisto on Luovan elämän opisto Oy:n tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Tämän lisäksi sivustolla voi  olla kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustolle mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten kommentit tai some-syötteet.

 

Pidätämme kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä tuotteissa ja palveluissa julkaistavaan aineistoon.

 

Sivustoilla olevaa materiaalia saa selata, lukea, sekä maksutonta materiaalia saa ladata omalle koneelle ja tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

 

Aineistoa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen tai oman yrityksen käyttöön. Yrittäjänä sinulla ei ole lupaa käyttää näitä tietoja omien asiakkaiden palvelujen tuottamiseen tai parantamiseen. Jäljennöksiä ja osaa niistä ei saa myydä, antaa, jakaa tai luovuttaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivustoihin ilman erillistä lupaa.

 

 

 

 1. Palvelujen sisältö ja käyttö

 

Ilmaiset materiaalit, jotka on saatavilla sivustoilla on tarkoitettu vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Sitä nuoremmat tarvitsevat huoltajan luvan sisällön käyttämiseen.

 

Rekisteröitymistä vaativat ilmaiset ja maksulliset tuotteet, palvelut ja materiaalit on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille. Täysi-ikäisellä tarkoitetaan 18-vuotta täyttänyttä henkilöä. Sitä nuoremmat henkilöt saavat käyttää rekisteröitymistä vaativaa materiaalia vain huoltajan/huoltajien luvalla.

 

Palveluiksi katsotaan esimerkiksi osallistuminen verkkokursseille, kilpailuihin, arvontoihin, verkkokeskusteluihin sekä käyttöoikeuspalvelun sisältöön.

 

Palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia ja/tai linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustoilla ja/tai materiaaleissa olevasta sisällöstä.

 

Pidätämme myös oikeuden muuttaa palveluja ja tuotteita, poistaa, lisätä, muokata tai vaihtaa niitä oman harkintamme ja/tai päätösten perusteella ilman, että asiasta tiedotetaan ennakkoon.

 

 

 

2.1 Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

 

Jotkin palvelut ja tuotteet ovat saatavilla ilman omien tietojen antamista (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite).

 

Tällöin palveluja ja tuotteita voi käyttää vain siinä määrin, kuin yritys katsoo sopivaksi. Pidätämme oikeuden vaihtaa, muuttaa, poistaa tai lisätä tuotteita ja palveluita ilmaisesta maksulliseksi ja maksullisesta ilmaiseksi tai siten, että niiden käyttö vaatii rekisteröitymisen.

 

 

 

2.2 Palvelujen käyttö rekisteröitymisen jälkeen

 

Jotkin palvelut ja tuotteet sekä maksuttomat sisällöt vaativat rekisteröitymisen joko sähköpostilistalle tai erilliselle kurssialustalle. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa vähintään etunimesi sekä aktiivisesti käyttämäsi sähköpostiosoite.

 

Tuotteiden ostamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa myös sukunimesi, osoitteesi sekä mahdollisesti muita henkilötietoja.

 

Sinun tulee vastata tietojen oikeellisuudesta ja että ne ovat ajantasalla. Yritys ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua, mikäli ilmoitat vääriä tietoja yritykselle.

 

Luodessasi tai käyttäessäsi kirjautumisessa jo olemassa olevia tunnuksia (Google, Facebook, Instagram), huomioi, että ostaessasi palvelun tiedät, että käyttäjätunnus ja salasana ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin.

 

Yritys ei vastaa salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli nämä tiedot paljastuvat. Viime kädessä sinä yksin olet vastuussa vahingosta, joka aiheutuu yritykselle ja itsellesi, mikäli luovutat tietojasi kolmansille osapuolille.

 

 

 

 1. Verkkokaupan maksuehdot:   Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat tuotteita tai palveluja Luovan elämän opiston verkkokaupasta. Tarjoamme useita erilaisia maksuvaihtoehtoja, jotta ostosten tekeminen olisi mahdollisimman helppoa. Sinun on aina annettava oikeat laskutus- ja yhteystiedot ostohetkellä. Maksujenvälityspalvelun toteuttajina ja maksupalveluntarjoajina toimivat  PayTrail ja ePassi.

 

 1) PayTrail Oyj 

Maksua suoritettaessa ja tiliotteella maksunsaajana voi näkyä PayTrail.

PayTrail Oy:j : 

 Innova 2, Lutakonaukio 7 , 40100 Jyväskylä

PayTrail:n tietosuojaselosteet voit lukea täältä!

 

 

2)ePassi 

www.epassi.fi

ePassi maksutoiminto veloittuu ePassi-työsuhde-etujesi saldosta.  Sivustolla käy ainoastaan ePassin Sporttietu ja se on merkitty tuotekohtaisesti.Bambora

ePassi-alvelun maksuehdot voit lukea täältä!

 

Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka teet kolmansien osapuolten kanssa ostaessasi tuotteita. Esimerkiksi ostaessasi tuotteemme laskulla tai osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuutesi voi siirtyä täysin sinun ja osamaksupalvelua tarjoavan luottolaitoksen väliseksi. Tutustu osamaksun ehtoihin verkkokaupan ehdoista löytyvästä linkistä.

 

Yritys ei vastaa missään tilanteessa kolmannen osapuolen sinulta perimistä maksuista.

 

Jos maksat ostoksesi laskulla, viivästyneestä maksusta voidaan periä sinulta korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut.

 

Yritys voi katkaista pääsysi ostamiisi tuotteisiin, palveluihin ja materiaaleihin sekä mahdollisiin yhteisöihin viivästyneiden tai maksamattomien laskujen takia. Tämä ei kuitenkaan poista maksuvelvollisuuttasi.

 

 

 

 1. Peruutusehdot

 

Digitaalisilla tuotteilla on kuluttajansuojan mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus, mikäli yritys ei ole aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamista tai kuluttajalle ei ole kerrottu, että peruutusehto poistuu, kun tuotteen toimittaminen aloitetaan. Digitaalinen tuote, kuten verkkokurssi katsotaan avatuksi kun aktivoit sen sähköpostiisi lähetetyssä aktivointiviestissä ja kirjaudut Trainda-palveluun.

 

Mikäli asiakas saa digitaalisen tuotteen käyttöönsä välittömästi oston jälkeen, kuluttajansuojan mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta ei ole, ellei yritys ole sitä erikseen antanut. Tarkista aina tuotekohtaisesti onko peruutusoikeus voimassa.

 

Mahdollisten muiden kuin digitaalisten tuotteiden kohdalla kuluttajan 14 päivän peruuttamisoikeus on voimassa.

 

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt samalla, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, tuotteiden osto tulee keskeyttää.

 

Jos haluat peruuttaa ostoksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@luovanelamanopisto.fi

 

Tilinumero tulee ilmoittaa IBAN-muodossa. Huomioithan, että tuotteiden maksamatta jättäminen ei ole riittävä peruutusilmoitus, vaan ilmoitus on tehtävä aina sähköpostitse asiakaspalveluun.

 

Peruuttamisen määräaika on 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi ennen peruuttamisajan päättymistä.

 

 

 

5.Vahingonkorvausvastuu

 

Yritys ei missään tilanteessa vastaa sinun henkilökohtaisista päätöksistäsi johtuvista välittömistä ja välillisistä tuloksista. Yritys ei myöskään missään tilanteessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai materiaalien pohjalta tehtyjen henkilökohtaisten päätösten seuraamuksista tai näiden päätösten aiheuttamista tuloksista. Asiakkaana olet myös itse vastuussa terveydentilastasi ja siitä, sopiiko meidän tai kolmannen osapuolen tuottama sisältö sinulle. Sinun on suositeltavaa keskustella myös lääkärisi kanssa, mikäli jokin palvelumme sisältö mietityttää sinua terveytesi kannalta.

 

Sinun ja yrityksemme välillä on sovittu, että voit käyttää ilmaisia ja maksullisia tuotteita, palveluita ja materiaaleja oman harkintasi ja kykysi mukaan ja olet täysin vastuussa niiden tuloksista ja käytöstä.

 

Tuotteet, palvelut ja materiaalit ovat saatavilla sellaisenaan kuin ne ovat osto- tai käyttöönottohetkellä. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, vaihtaa, lisätä tai poistaa tuotteita, palveluita ja materiaaleja sivustoilla ja tuotteista.

 

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa yritys ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, jotka johtuvat tuotteiden, palvelujen, palvelimen ja/tai kurssialustan käytöstä tai käytön estymisestä.

 

 

 

 1. Force Major

 

Yritys ei myöskään ole vastuussa siitä, jos palvelin, verkko tai nettiliittymä ei toimi. Yritys ei myöskään ole vastuussa mahdollisista teknisistä ongelmista jos et pysty lataamaan sisältöä tai tarvittavia ohjelmia omalle koneellesi tai sisällöt latautuvat hitaasti.

 

 

 

 1. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

 

Noudatamme kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

 

Yritykselle luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Tutustu tietosuojaselosteeseemme tarkemmin erillisessä rekisterilinkissä sivuston alaosassa.

 

 

 

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

 

Pidätämme oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja näistä käyttöehdoista oman harkintamme ja lainmuutosten johdosta.

 

Sitoudut säännöllisesti tarkistamaan käyttöehtojen sisällön. Käyttämällä tuotteita, palveluja ja materiaaleja, sinun katsotaan hyväksyvän nämä käyttöehdot.

 

 

 

 1. Erimielisyydet ja sovellettava laki

 

Nämä käyttöehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Pyrimme aina ratkaisemaan ne ensisijaisesti keskustelemalla ja tätä sopimusta tutkimalla.

 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Keski-Suomen Käräjäoikeudessa.

 

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinun soveltuvan lain nojalla olevia oikeuksiasi kuluttajana.

 

Asiakasreklamaatioissa ja palautteessa toivomme, että otat aina ensisijaisesti yhteyttä yrityksemme asiakaspalveluun. Toivomme aina, että voimme löytää yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun  kaikissa tilanteissa.

 

Voit myös halutessasi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

www.kuluttajaneuvonta.fi

 

www.kuluttajariita.fi

 

 

 

10.Yhteystiedot

 

Ota meihin yhteyttä. Parhaiten tavoitat asiakaspalvelumme sähköpostilla osoitteesta: info@luovanelamanopisto.fi