Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on selvittää miten ja miksi keräämme, säilytämme tai jaamme henkilötietojasi Luovan elämän opiston palveluissa.

Toivomme, että luet tietosuojakäytäntömme kokonaisuudessaan. Näin hyväksyt ja tiedostat, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 16.6.2020

Suomen henkilötietolaki (523/1999), 10 §

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterinpitäjä

Luovan elämän opisto Oy
Huugontie 5
40900 Säynätsalo

info@luovanelamanopisto.fi

Voit olla myös meihin yhteydessä henkilötietojasi koskevissa kysymyksissä.

 

Rekisterin yhteyshenkilö

Katja Vuorela, Huugontie 5, 40900 Säynätsalo, info©luovanelamanopisto.fi

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Luovan elämän opisto (sähköpostikirje tilaajille)

 

Rekisteriin liittyvät sivustot

 

Henkilötietojen keräämisen perusteet

Kuka, mitä ja kenelle?

Luovan elämän opisto Oy (jäljempänä ”yritys”) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, verkkokaupan asiakkaita, verkkokurssien osallistujia sekä mahdollisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

 

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen

 

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen, sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tuotteista ja tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä.

 

Kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana (mahdollinen Trainda-verkkovalmennusohjelmantunnus, mikäli valitset sen kirjautumistavaksi)
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

 

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

 

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Bambora. Joissain tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Laskujen lähettämisen ja tarkistuksen hoitaa yrityksen asiakaspalvelu. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen (Bambora) tietoihin.

 

Peruutusehdot

Ks. Verkkokaupan ehdot

 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan noin 6 kuukauden välein. Käyttäjää koskevat tiedot voidaan tuhota, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

 

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa infokirjeen, lataa mahdollisen maksuttoman oppaan tai äänitteen, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Tietojen suojaus

Yritys suojaa palveluissaan asiakkaiden henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Luovan elämän opisto käyttää ja toimii yhteistyössä verkkovalmennusohjelmasta vastaavan Traindan kanssa. Trainda-verkkovalmennusohjelmaan kirjautuminen toimii omien Facebook- tai Google-tunnusten kautta tai luomalla Trainda-tunnuksen.

Traindan tietosuojakäytäntöön voit tutustua sivun lopussa.

Verkkokaupan maksutoimintojen osalta tietoja käsittelee Bambora. Lue lisää Bamboran tietosuojakäytännöstä sivun lopussa.

 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Luovan elämän opisto Oy, Huugontie 5, 40900 Säynätsalo. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Luovan elämän opisto Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen mahdollisen infokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

 

Rikkomuksista ilmoittaminen

Luovan elämän opisto tekee parhaansa suojatakseen sivuston palvelut ja käyttäjätiedot. Yritys ei voi kuitenkaan taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

 

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tiliensä tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

 

Alaikäisen turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

 

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

 

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Verkkosivut, verkkovalmennukset, e-kirjat, oppaat ja äänitteet, sosiaalisen median postaukset sekä infokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

 

Kumppanuusmarkkinointi

Yritys voi tarjota tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamistaan palveluista. Yritys ei kuitenkaan jaa käyttäjän tietoja kumppaneille.

 

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla. Voit myös sallia tai estää ”evästeet” ja ”ponnahdusikkunat” selaimesi asetuksista.

 

Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme mahdollisesti seuraavia evästeitä:

 • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
 • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Huomioithan, että sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

 

Muut verkkosivustot, joille on mahdollisia linkkejä Luovan elämän opiston sivuilta, keräävät ja hyödyntävät evästeitä omien tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä tiedot voivat muuttua. Muutoksista ilmoitetaan päivitysten yhteydessä. Kun käytät sivustoamme ja palveluitamme, hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Huomioithan, että jos et hyväksy edellä mainittuja ehtoja ja käytäntöjä, sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Muut mahdolliset oikeudet

Sinulla on käyttäjänä oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@luovanelamanopisto.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 16.6.2020

 

Yhteistyösopimukset ja tietojen käsittely kolmannen osapuolen toimesta

Luovan elämän opisto Oy on solminut sopimuksia liittyen palvelujen ylläpitoon, välittämiseen ja markkinointiin. Yhteistyössä toimivat yritykset vastaavat omalta osaltaan henkilötietojen turvallisesta käsittelystä. Voit tutustua yhteistyöyritysten tietosuojaselosteisiin:

Verkkosivuston ylläpitäjä:

Sitrusmedia Oy

https://sitrusmedia.fi/rekisteriseloste/

Verkkokauppa/maksut:

Bambora

https://www.bambora.com/fi/fi/privacy-policy/

Verkkovalmennusohjelma:

Trainda

https://trainda.io/terms/privacy/fi